- -

Automatizació d’una cel·la robòtica per a la instal·lació de la tapa posterior d’una llavadora

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Automatizació d’una cel·la robòtica per a la instal·lació de la tapa posterior d’una llavadora

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Puche Panadero, Rubén es_ES
dc.contributor.advisor Sapena Bañó, Ángel es_ES
dc.contributor.author Pons Olmos, Joana es_ES
dc.date.accessioned 2019-10-01T08:13:39Z
dc.date.available 2019-10-01T08:13:39Z
dc.date.created 2019-09-12
dc.date.issued 2019-10-01 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/126743
dc.description.abstract [ES] Aquest Treball Fi de Grau de la titulació d’Enginyeria Elèctrica, forma part d’un dels projectes realitzats durant el conveni de pràctiques en l’empresa “Autis Ingenieros”. El projecte consisteix en el disseny i programació d’un sistema de control distribuït d’una cel·la robòtica per a la fixació dels cargols de la part posterior de la llavadora. L’objectiu del sistema de control i supervisió implantat és optimitzar el temps de cicle d’un procés molt repetitiu, però alhora que es puga controlar manualment per un usuari, en cas de ser necessària la seua aportació, a més de poder controlar el procés en ot moment. En la documentació de la present memòria, en els apartats corresponents als antecedents, s’exposen de forma generalitzada els motius pels quals es realitza aquest projecte. En els altres apartats de la memòria s’explica en detall el funcionament de cada part de la cel·la i la tasca de la programació. Tal i com es presenta en el document, amb la implementació del nou sistema de control s’ha conseguit optimitzar el funcionament del procés de fixació de cargols, conseguint una major adaptació a les noves tecnologies i augmentant la productivitat. Així mateix, s’ha dotat al procés amb un sistema de detecció d’errades i de seguretat per als operaris. A més en l’Annexe es desenvolupa el codi de programació PLC i es presenten els esquemes elèctrics. es_ES
dc.format.extent 254 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Sistema de control es_ES
dc.subject Autòmata programable es_ES
dc.subject SCADA es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA ELECTRICA es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Eléctrica-Grau en Enginyeria Elèctrica es_ES
dc.title Automatizació d’una cel·la robòtica per a la instal·lació de la tapa posterior d’una llavadora es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Eléctrica - Departament d'Enginyeria Elèctrica es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny es_ES
dc.description.bibliographicCitation Pons Olmos, J. (2019). Automatizació d’una cel·la robòtica per a la instal·lació de la tapa posterior d’una llavadora. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/126743 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\109663 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record