- -

Disseny de marcadors moleculars per a l'estudi de l'herència materna en albergínia (Solanum melongena) i espècies silvestres relacionades

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Disseny de marcadors moleculars per a l'estudi de l'herència materna en albergínia (Solanum melongena) i espècies silvestres relacionades

Show full item record

Trigo Cortés, AM. (2019). Disseny de marcadors moleculars per a l'estudi de l'herència materna en albergínia (Solanum melongena) i espècies silvestres relacionades. http://hdl.handle.net/10251/126820

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/126820

Files in this item

Item Metadata

Title: Disseny de marcadors moleculars per a l'estudi de l'herència materna en albergínia (Solanum melongena) i espècies silvestres relacionades
Author: Trigo Cortés, Alba Marina
Director(s): Vilanova Navarro, Santiago Plazas Ávila, María de la O García Fortea, Edgar
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Biotecnología - Departament de Biotecnologia
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural
Read date / Event date:
2019-09-13
Issued date:
Abstract:
[CA] L'objectiu d'aquest treball és l'estudi de l'herència materna del cloroplast en l'espècie Solanum melongena i altres espècies silvestres relacionades, més o menys properes, amb les quals és creuada per la seva ...[+]


[EN] The objective of this work is the study of the maternal inheritance of the chloroplast in Solanum melongena and other related wild species, more or less close, with which it is crossed for its improvement. It has been ...[+]
Subjects: Herència Materna , Genoma del cloroplast , CAPS , SNPs , High Resolution Melting. , Solanum , High Resolution Melting , Chloroplastic DNA , Maternal Inheritance
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Biotecnología-Grau en Biotecnologia
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record