- -

Creació de la serie original Els Cala

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Creació de la serie original Els Cala

Show full item record

Ausina Peiró, D. (2019). Creació de la serie original Els Cala. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/128686

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/128686

Files in this item

Item Metadata

Title: Creació de la serie original Els Cala
Author: Ausina Peiró, Daniel
Director(s): Pérez López, Héctor Julio Mas Castells, Josep Àngel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte - Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2019-09-26
Issued date:
Abstract:
[CA] El present treball està destinat a la creació d’una sèrie original i el desenvolupament d’una bíblia i el guió del seu episodi pilot. Amb esta meta, es presentarà primerament el context en que dita ficció s’inscriu ...[+]


[EN] The following paper is an attempt at the creation of an original TV drama series and its bible and pilot script development. With this goal in mind, the media context in which the series is conceived will be ...[+]
Subjects: Bíblia , Sèrie original , Episodi pilot , Guió , Ficció en valencià , Series , Creatividad , Fiction , Script , Creativity. , Original TV drama series , Bible , Pilot episode
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Comunicación Audiovisual-Grau en Comunicació Audiovisual
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record