- -

I entràrem a la Vall de Bairén. Jaume I i el llibre dels Fets

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

I entràrem a la Vall de Bairén. Jaume I i el llibre dels Fets

Show full item record

Olaso, V. (2008). I entràrem a la Vall de Bairén. Jaume I i el llibre dels Fets. CEIC Alfons El Vell. http://hdl.handle.net/10251/129821

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/129821

Files in this item

Item Metadata

Title: I entràrem a la Vall de Bairén. Jaume I i el llibre dels Fets
Author: Olaso, Vicent
Issued date:
Abstract:
Des de l’any 1008, en què l’al-Andalus es desintegra en els regnes de taifes, fins a les acaballes del segle xiii, s’accelera a la Península Ibèrica l’ofensiva expansionista que caracteritza durant aquest període la ...[+]
Subjects: Llibre dels Fets , Jaume I , Bairén
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
ISBN: 978-84-96839-11-3
Publisher:
CEIC Alfons El Vell
Type: Libro

recommendations

 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record