- -

La Germania a Gandia i el duc Joan de Borja

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

La Germania a Gandia i el duc Joan de Borja

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.author Pons Fuster, Francesc es_ES
dc.date.accessioned 2019-10-28T09:53:13Z
dc.date.available 2019-10-28T09:53:13Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.isbn 978-84-96839-13-7
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/129822
dc.description.abstract Fa pocs anys, treballí a l’Arxiu de Gandia a la recerca de dades biogràfiques sobre el canonge Bernardo Pérez de Chinchón, fruit de la qual fou el llibre Vespres de mort a Gandia. Sota aquest títol equívoc, s’estudiaven alguns aspectes de la història de Gandia de la primera meitat del segle xvi. En aquells moments, potser per la complexitat que el tema plantejava, s’inclogueren dins la publicació poques referències a la Germania de Gandia i als primers anys del tercer duc de Gandia, Joan de Borja. No obstant, pagava la pena d’aprofundir en aquests dos aspectes poc coneguts, malgrat que també era conscient d’assumir un gran risc a causa de les escasses notícies que es conservaven sobre la Germania de Gandia, un episodi fraccionari dins el marc general de la revolta agermanada al País Valencià. A més, la figura del tercer duc, amagada entre l’esplendor romà dels Borja i la universal santedat del fill, Francesc de Borja, romania sempre en una penombra regnícola i casolana. Una mena de mediocritat nobiliària poc interessant que, com a molt, només havia acomplit l’obligat i indefugible paper de ser nexe d’unió entre els uns i l’altre. El coneixement de la història de Gandia, subministrat per la investigació de Vespres de mort, ens permetia disposar d’una extensa relació de personatges que, hipotèticament, podien convertir-se en protagonistes d’una nova recerca. D’altra banda, per què centrar-se exclusivament en un fets parcialment coneguts i no anar més enllà a la recerca de dades que tractaren d’explicar-los i perllongar-los en les conseqüències de tot tipus que s’hi generaren. Resultava una hipòtesi plausible de treball i només calia esperar que els arxius no romangueren silenciosos. I els arxius parlaren i, malgrat que no oferiren totes les respostes, ens facilitaren una informació fonamental que només calia completar amb una altra ja coneguda però que, des de l’òptica particular de Gandia, adquiria una nova dimensió i perspectiva. Finalment, completàrem la documentació recollida amb la facilitada per alguns amics es_ES
dc.format.extent 288 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher CEIC Alfons El Vell es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial (by-nc) es_ES
dc.subject Joan de Borja es_ES
dc.subject Gandia es_ES
dc.subject Germania es_ES
dc.subject.classification Història es_ES
dc.title La Germania a Gandia i el duc Joan de Borja es_ES
dc.type Libro es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.description.bibliographicCitation Pons Fuster, F. (2008). La Germania a Gandia i el duc Joan de Borja. CEIC Alfons El Vell. http://hdl.handle.net/10251/129822 es_ES
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record