- -

Autosubministrament energètic de l'habitatge mitjançant el cultiu de Paulònia

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Autosubministrament energètic de l'habitatge mitjançant el cultiu de Paulònia

Show full item record

Gilabert Oltra, A. (2019). Autosubministrament energètic de l'habitatge mitjançant el cultiu de Paulònia. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/131075

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/131075

Files in this item

Item Metadata

Title: Autosubministrament energètic de l'habitatge mitjançant el cultiu de Paulònia
Author: Gilabert Oltra, Armando
Director(s): Torregrosa Cabanilles, Constantino Llinares Palacios, Josep Vicent
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Química - Departament de Química
Universitat Politècnica de València. Instituto Agroforestal Mediterráneo - Institut Agroforestal Mediterrani
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2019-09-26
Issued date:
Abstract:
[CA] El ritme de creixement del consum energètic a la nostra societat no és sostenible, les reserves de combustibles fòssils són limitades i a més a més la seua combustió és en bona part responsable del canvi climàtic i ...[+]


[EN] The growth of the energy consumption in our society is not sustainable, fossil fuel reserves are limited and its combustion is largely responsible for the climatic change and the atmospheric pollution in many cities. ...[+]
Subjects: Energia renovable , Paulònia , Biomassa , Propietats del sòl , Consum energètic , Habitatge , Renewable energy , Paulownia , Biomass , Soil analysis , Energy consumption , Housing
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ciencias Ambientales-Grau en Ciències Ambientals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

recommendations

 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record