- -

Diagnòstic per a la conservació de la Marjal d’El Puig de Santa Maria: Caracterització de la flora i vegetació

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Diagnòstic per a la conservació de la Marjal d’El Puig de Santa Maria: Caracterització de la flora i vegetació

Show full item record

Bernabeu Espi, D. (2019). Diagnòstic per a la conservació de la Marjal d’El Puig de Santa Maria: Caracterització de la flora i vegetació. http://hdl.handle.net/10251/132494

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/132494

Files in this item

Item Metadata

Title: Diagnòstic per a la conservació de la Marjal d’El Puig de Santa Maria: Caracterització de la flora i vegetació
Author: Bernabeu Espi, David
Director(s): Ferriol Molina, María
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Ecosistemas Agroforestales - Departament d'Ecosistemes Agroforestals
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural
Read date / Event date:
2019-11-21
Issued date:
Abstract:
[CA] La Comunitat Valenciana està sembrada de nord a sud de zones humides que han estat degradades principalment per l’activitat agrícola, la indústria i l’urbanisme. Des de mitjans del segle passat, ...[+]


[EN] The Valencian Community holds from north to south several humid areas that have been degraded mainly by agricultural activity, the industry and the urbanism. Since the middle of the last century, many of these areas ...[+]
Subjects: Fitosociologia , Flora , Marjal , El Puig , Vegetació , Phytosociology , Vegetation
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural-Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record