- -

Desemvolupament de un banc de dades termològiques multilingüe en línea per a la distribució elèctrica

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Desemvolupament de un banc de dades termològiques multilingüe en línea per a la distribució elèctrica

Show full item record

Alonso Gómez, A. (2015). Desemvolupament de un banc de dades termològiques multilingüe en línea per a la distribució elèctrica. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/133175

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/133175

Files in this item

Item Metadata

Title: Desemvolupament de un banc de dades termològiques multilingüe en línea per a la distribució elèctrica
Author: Alonso Gómez, Alejandro
Director(s): Romero Forteza, Francesca Seiz Ortiz, Rafael
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Read date / Event date:
2015-09-30
Issued date:
Abstract:
[CA] El coneixement dels idiomes juga un paper essencial en el desenvolupament professional i personal de les persones. Per a un enginyer elèctric en particular és important poder expressar-se de manera unívoca dins del ...[+]
Subjects: Aprenentatge de llengües , Terminologia Aplicada , Llenguatge científic
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniería Técnica Industrial, esp. en Electricidad-Enginyeria Tècnica Industrial, esp. en Electricitat
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record