- -

Gestió del sòl no urbanitzable : prevenció i planejament de polítiques efectives pel desenvolupamente d'àrees peri-urbanes i assentaments locals

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Gestió del sòl no urbanitzable : prevenció i planejament de polítiques efectives pel desenvolupamente d'àrees peri-urbanes i assentaments locals

Show full item record

Peiró Lloret, JL. (2011). Gestió del sòl no urbanitzable : prevenció i planejament de polítiques efectives pel desenvolupamente d'àrees peri-urbanes i assentaments locals. http://hdl.handle.net/10251/14684.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/14684

Files in this item

Item Metadata

Title: Gestió del sòl no urbanitzable : prevenció i planejament de polítiques efectives pel desenvolupamente d'àrees peri-urbanes i assentaments locals
Author: Peiró Lloret, José Luis
Director(s): Ramón Fernández, Francisca
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Gestión en la Edificación - Escola Tècnica Superior de Gestió en l'Edificació
Read date / Event date:
2011-09-30
Issued date:
Abstract:
Els canvis del territori, la relació entre les ciutats i el seu entorn i com a punt de partida les decisions dels governs locals i/o autonòmics defeneixen el paisatge que ens en volta; considerem que l'acció de govern sobre ...[+]
Subjects: Urbanismo , Suelo urbano , Derecho urbanístico , Ordenación del territorio
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster en Edificación especialidad Gestión-Màster en Edificació especialitat Gestió
Type: Tesis de máster

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record