- -

Gestió del sòl no urbanitzable : prevenció i planejament de polítiques efectives pel desenvolupamente d'àrees peri-urbanes i assentaments locals

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Gestió del sòl no urbanitzable : prevenció i planejament de polítiques efectives pel desenvolupamente d'àrees peri-urbanes i assentaments locals

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Ramón Fernández, Francisca es_ES
dc.contributor.author Peiró Lloret, José Luis es_ES
dc.date.accessioned 2012-02-13T11:47:46Z
dc.date.available 2012-02-13T11:47:46Z
dc.date.created 2011-09-30
dc.date.issued 2012-02-13
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/14684
dc.description.abstract Els canvis del territori, la relació entre les ciutats i el seu entorn i com a punt de partida les decisions dels governs locals i/o autonòmics defeneixen el paisatge que ens en volta; considerem que l'acció de govern sobre els canvis del territori es fonamental per a un desenvolupament intel.ligent del territori. Actualment existeix un entramat legislatiu reglat molt potent i detallat, amplíssim, de difícil aplicació, motivant la implicació ciutadana, però si observem la realitat del paisatge i de les edificacions actuals, no ha conseguit els propòsits legislats. L`estudi dels instruments urbanístics vigents i l'acció del govern, específicament les decisions preses en un territori, son elements que condicionen el futur dels nuclis urbans i conjunt de l'àrea afectada. Hem considerat que per a centrar el treball partirem d'una comarca valenciana, La Vall d`Albaida, com a nucli d'estudi. L'objectiu del treball el definim com la búsqueda de metodologíes àgils de gestió del sòl no urbanitzable o urbanitzable, amb capacitat de previndre actuacions no reglades. es_ES
dc.format.extent 174 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) es_ES
dc.subject Urbanismo es_ES
dc.subject Suelo urbano es_ES
dc.subject Derecho urbanístico es_ES
dc.subject Ordenación del territorio es_ES
dc.subject.classification URBANISTICA Y ORDENACION DEL TERRITORIO es_ES
dc.subject.other Máster en Edificación especialidad Gestión-Màster en Edificació especialitat Gestió es_ES
dc.title Gestió del sòl no urbanitzable : prevenció i planejament de polítiques efectives pel desenvolupamente d'àrees peri-urbanes i assentaments locals es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Gestión en la Edificación - Escola Tècnica Superior de Gestió en l'Edificació es_ES
dc.description.bibliographicCitation Peiró Lloret, JL. (2011). Gestió del sòl no urbanitzable : prevenció i planejament de polítiques efectives pel desenvolupamente d'àrees peri-urbanes i assentaments locals. http://hdl.handle.net/10251/14684. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record