- -

El reggaeton i els seus elements simbòlics. Una anàlisi de la seua imatge i llenguatge audiovisual

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

El reggaeton i els seus elements simbòlics. Una anàlisi de la seua imatge i llenguatge audiovisual

Show full item record

Prokesch Valentín, AA. (2020). El reggaeton i els seus elements simbòlics. Una anàlisi de la seua imatge i llenguatge audiovisual. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/149795

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/149795

Files in this item

Item Metadata

Title: El reggaeton i els seus elements simbòlics. Una anàlisi de la seua imatge i llenguatge audiovisual
Secondary Title: El reguetón y sus elementos simbólicos. Un análisis de su imagen y lenguaje audiovisual.
Author: Prokesch Valentín, Aleixa Angels
Director(s): Herráiz Zornoza, Beatriz
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte - Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art
Read date / Event date:
2020-07-23
Issued date:
Abstract:
[CA] La present investigació es desenvolupa amb la intenció de realitzar una anàlisi audiovisual dels elements presents en les produccions de videoclips de reggaeton, i com desenvolupen la seua estètica i llenguatge ...[+]


[EN] The following research is developed with the intention of making an audio-visual analysis of the elements present in the productions of reggaeton video clips, and how these elements develop the aesthetic and the visual ...[+]
Subjects: Urbà , Llenguatge , Audiovisual , Reggaeton , Elements simbòlics , Language , Audio-visual , Symbolic elements , Urban
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Comunicación Audiovisual-Grau en Comunicació Audiovisual
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record