- -

El reggaeton i els seus elements simbòlics. Una anàlisi de la seua imatge i llenguatge audiovisual

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

El reggaeton i els seus elements simbòlics. Una anàlisi de la seua imatge i llenguatge audiovisual

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Herráiz Zornoza, Beatriz es_ES
dc.contributor.author Prokesch Valentín, Aleixa Angels es_ES
dc.date.accessioned 2020-09-10T13:43:26Z
dc.date.available 2020-09-10T13:43:26Z
dc.date.created 2020-07-23
dc.date.issued 2020-09-10 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/149795
dc.description.abstract [CA] La present investigació es desenvolupa amb la intenció de realitzar una anàlisi audiovisual dels elements presents en les produccions de videoclips de reggaeton, i com desenvolupen la seua estètica i llenguatge visual dins d'un gènere musical marcat per la cultura de la marginalitat, pròpia dels barris del Carib. Dit estudi comprén una descripció de la cultura del reggaeton i el seu context social, amb la finalitat de desenvolupar una descripció profunda de les claus estilístiques que s'han repetit al llarg de la història dels videoclips de reggaeton, la seua importància per la identitat de gènere, el seu significat i com la seua presentació en videoclips influeixen en el seu propi resultat. En aquest marc, es realitzarà una anàlisi videogràfica dels videoclips més importants de la història del gènere dels darrers vint anys, les seues perspectives i formes de producció, així com l'estètica urbana que presenten els seus màxims referents en l'audiovisual. L'anàlisi contemplarà una descripció dels elements formals, com composició, color i moviment, així com una anàlisi narrativa i representativa. Ací s'examinarà el discurs ideològic darrere dels seus símbols i el seu llenguatge, des de la perspectiva urbana, contextualitzant-los on van sorgir, als barris de Puerto Rico. es_ES
dc.description.abstract [EN] The following research is developed with the intention of making an audio-visual analysis of the elements present in the productions of reggaeton video clips, and how these elements develop the aesthetic and the visual language of said musical genre marked by the marginal culture of some Caribbean neighbourhoods. This study describes the features of reggaeton¿s culture and its social context, with the aim of establishing a detailed picture of most significant audio-visual elements that have been repeated throughout the history of reggaeton video clips, showcasing their relevance for the identity of the genre, their meanings and how their presence in these video clips influences the final outcome. Given this context, the most popular video clips in the history of the genre in the last 20 years will be analysed, as well as their perspectives and forms of production and the urban aesthetics that display their maximum referent in the clips. Within this frame, the ideological discourse behind its symbols and language will also be contemplated from an urban perspective, dwelling on the environment of Puerto Rico¿s neighbourhoods, where this music genre was born. es_ES
dc.format.extent 52 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Urbà es_ES
dc.subject Llenguatge es_ES
dc.subject Audiovisual es_ES
dc.subject Reggaeton es_ES
dc.subject Elements simbòlics es_ES
dc.subject Language es_ES
dc.subject Audio-visual es_ES
dc.subject Symbolic elements es_ES
dc.subject Urban es_ES
dc.subject.classification COMUNICACION AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD es_ES
dc.subject.other Grado en Comunicación Audiovisual-Grau en Comunicació Audiovisual es_ES
dc.title El reggaeton i els seus elements simbòlics. Una anàlisi de la seua imatge i llenguatge audiovisual es_ES
dc.title.alternative El reguetón y sus elementos simbólicos. Un análisis de su imagen y lenguaje audiovisual. es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte - Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia es_ES
dc.description.bibliographicCitation Prokesch Valentín, AA. (2020). El reggaeton i els seus elements simbòlics. Una anàlisi de la seua imatge i llenguatge audiovisual. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/149795 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\129980 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record