- -

"El viaje de mil años"

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

"El viaje de mil años"

Show full item record

Pérez-Cejuela López, M. (2017). "El viaje de mil años". Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/151594

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/151594

Files in this item

Item Metadata

Title: "El viaje de mil años"
Author: Pérez-Cejuela López, María
Director(s): Mas Castells, Josep Àngel Gustowska, Izabela
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Lingüística Aplicada - Departament de Lingüística Aplicada
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2017-08-11
Issued date:
Abstract:
[ES] La civilització xinesa és una cultura mil·lenària, que al llarg del temps ha sigut arrel per al desenvolupament de tot tipus de filosofies i religions. Les ensenyances i el saber d'aquesta cultura, no obstant, han ...[+]


[EN] The Chinese civilization is a milenary culture that, throughout time, has been the root for many kinds of philosophies and religions. The teachings and knowledge of this culture have been, however, ignored, ridiculized ...[+]
Subjects: Documental , Taoisme , Filosofia , Interpretació , Producció audiovisual , Videoart , Taoism , Philosophy , Interpretation , Audiovisual production , Documentary
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Comunicación Audiovisual-Grau en Comunicació Audiovisual
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record