- -

Turisme esportiu per a combatre l’estacionalització: organització d’un campionat escolar nacional d’atletisme adaptat a Gandia

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Turisme esportiu per a combatre l’estacionalització: organització d’un campionat escolar nacional d’atletisme adaptat a Gandia

Show full item record

Asins Satorres, Ó. (2020). Turisme esportiu per a combatre l’estacionalització: organització d’un campionat escolar nacional d’atletisme adaptat a Gandia. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/153086

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/153086

Files in this item

Item Metadata

Title: Turisme esportiu per a combatre l’estacionalització: organització d’un campionat escolar nacional d’atletisme adaptat a Gandia
Author: Asins Satorres, Óscar
Director(s): Mestre i Mestre, Eva María
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Lingüística Aplicada - Departament de Lingüística Aplicada
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2020-09-24
Issued date:
Abstract:
[CA] Aquest treball pretén estudiar el turisme esportiu a Gandia (València, Espanya) en l'actualitat. En aquest treball, es presenta una alternativa al turisme de sol i platja: el turisme esportiu relacionat amb l'atletisme. ...[+]


[EN] This project is set in the actuality and it pretends to study the sports tourism in Gandia (Valencia, Spain). In this project, an alternative to sun and beach tourism, it is the sports tourism, related in athletics. ...[+]
Subjects: Gandia o Grau de Gandia , Campionat escolar nacional , Atletisme adaptat , Turisme esportiu , Desestacionalització , Gandia or Grau de Gandia , Athletics school meeting , Adapted athletics , Sports tourism , Seasonality
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Turismo-Grau en Turisme
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record