- -

Diseño geotécnico de las cimentaciones para un parque eólico en la Comunidad Foral de Navarra (España)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Diseño geotécnico de las cimentaciones para un parque eólico en la Comunidad Foral de Navarra (España)

Show full item record

Benavent Benavent, P. (2020). Diseño geotécnico de las cimentaciones para un parque eólico en la Comunidad Foral de Navarra (España). http://hdl.handle.net/10251/156335

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/156335

Files in this item

Item Metadata

Title: Diseño geotécnico de las cimentaciones para un parque eólico en la Comunidad Foral de Navarra (España)
Author: Benavent Benavent, Patricia
Director(s): Martínez Ibáñez, Víctor
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería del Terreno - Departament d'Enginyeria del Terreny
Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería de la Construcción y de Proyectos de Ingeniería Civil - Departament d'Enginyeria de la Construcció i de Projectes d'Enginyeria Civil
Read date / Event date:
2020-09-11
Issued date:
Abstract:
[CA] El present Treball de Fi de Màster anomenat “Disseny geotècni dels fonaments per a un parc eòlic a la Comunitat Foral de Navarra (Espanya)", té com a objectiu estudiar, dissenyar i valorar econòmicament els fonaments ...[+]


[EN] This end-of-master project called “Geothecnical design of the foundations for a wind turbine farm in the Foral Community of Navarra (Spain)” has the goal of studying, design and value economically the foundations of ...[+]
Subjects: Fonament , Aerogenerador , Assajos , Geotècnia , Valoración económica , Foundation , Wind turbine , Tests , Geotechnics , Economic estimation
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos-Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports
Type: Tesis de máster

Location


 

recommendations

 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record