- -

Catàleg de cultivars tradicionals al terme municipal d’Otos (València)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Catàleg de cultivars tradicionals al terme municipal d’Otos (València)

Show full item record

Plà Micó, A. (2020). Catàleg de cultivars tradicionals al terme municipal d’Otos (València). Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/157548

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/157548

Files in this item

Item Metadata

Title: Catàleg de cultivars tradicionals al terme municipal d’Otos (València)
Secondary Title: Catálogo de cultivares tradicionales en el término municipal de Otos (Valencia)
Author: Plà Micó, Arnau
Director(s): Ferriol Molina, María
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Ecosistemas Agroforestales - Departament d'Ecosistemes Agroforestals
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural
Read date / Event date:
2020-12-04
Issued date:
Abstract:
[CA] Segons la FAO (Fundació de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura), l’agricultura tradicional engloba les pràctiques agropecuàries indígenes, que resulten de la coevolució dels sistemes socials ...[+]


[EN] According to FAO (Food and Agriculture Organization), the traditional agriculture encloses the autochthonous farm activities that result from the co-evolution of social systems (plant heritage and knowledge of the ...[+]
Subjects: Otos , Tradicions , Cultius , Temporada , Situació , Agricultura , Descobriment , Anàlisi , Entrevistes , Descriptors , Catàleg , Banc de llavors , Caracterització , Traditions , Crops , Season , Situation , Agriculture , Discovery , Analysis , Interviews , Catalog , Seed bank , Characterization
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural-Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record