- -

Catàleg de cultivars tradicionals al terme municipal d’Otos (València)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Catàleg de cultivars tradicionals al terme municipal d’Otos (València)

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Ferriol Molina, María es_ES
dc.contributor.author Plà Micó, Arnau es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.4440461; north=38.85336119999999; name= 46844 Otos, Valencia, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2020-12-21T10:00:46Z
dc.date.available 2020-12-21T10:00:46Z
dc.date.created 2020-12-04
dc.date.issued 2020-12-21 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/157548
dc.description.abstract [CA] Segons la FAO (Fundació de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura), l’agricultura tradicional engloba les pràctiques agropecuàries indígenes, que resulten de la coevolució dels sistemes socials (patrimoni vegetal i coneixements de la terra que s’han adquirit amb el pas del les generacions) i mediambientals locals (condicions climàtiques, edafològiques i orogràfiques de la zona) generant una elevada agrobiodiversitat al món. A l'ombria del Benicadell es troba el terme municipal d'Otos, habitat per 504 persones. Actualment destaca l’agricultura convencional, pel que moltes infraestructures com sèquies, estanyols o molins d’aigua, s’han anat perdent amb el pas del temps. Els darrers 10 anys s’han re introduït en alguns punts tècniques de l’agricultura tradicional local. L’objectiu d’aquest treball es recopilar informació relacionada amb els cultivars tradicionals d’Otos i la seua manera de cultivar-los, així com recollir llavor per que puga ser conservada. Mitjançant la realització d’enquestes a 13 veïns s’han catalogat 25 cultivars tradicionals. Aquests cultivars s’han caracteritzat morfològicament emprant els Descriptors publicats per l’IPGRI (International Plant Genetic Resouces Institute) per a cada espècie cultivada, i s’han arreplegat 17 lots de llavors per a la seva conservació ex situ. es_ES
dc.description.abstract [EN] According to FAO (Food and Agriculture Organization), the traditional agriculture encloses the autochthonous farm activities that result from the co-evolution of social systems (plant heritage and knowledge of the agro-ecosystems that were acquired along generations) and local environments (climatic conditions, soil characteristics and orography. It promotes a high biodiversity in the world. In the mountain Benicadell, the municipal term of Otos is inhabited by 504 persons. Nowadays, the conventional agriculture predominates, so many infrastructures such as wells, gutters, ponds and water mills have disappeared. For last 10 years some techniques of traditional local agriculture have been re-introduced. The aim of this work is to collect information related to the traditional cultivars of Otos and the way of cultivating them, as well as collecting seeds that can be preserved. By conducting surveys to 13 people, 25 traditional cultivars have been catalogued. In addition, 25 traditional varieties have been morphologically characterized, using the Descriptors published by the IPGRI (International Plant Genetic Resources Institute) for each cultivated species, and 14 batches of seeds have been collected for their ex-situ conservation. es_ES
dc.format.extent 41 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Otos es_ES
dc.subject Tradicions es_ES
dc.subject Cultius es_ES
dc.subject Temporada es_ES
dc.subject Situació es_ES
dc.subject Agricultura es_ES
dc.subject Descobriment es_ES
dc.subject Anàlisi es_ES
dc.subject Entrevistes es_ES
dc.subject Descriptors es_ES
dc.subject Catàleg es_ES
dc.subject Banc de llavors es_ES
dc.subject Caracterització es_ES
dc.subject Traditions es_ES
dc.subject Crops es_ES
dc.subject Season es_ES
dc.subject Situation es_ES
dc.subject Agriculture es_ES
dc.subject Discovery es_ES
dc.subject Analysis es_ES
dc.subject Interviews es_ES
dc.subject Catalog es_ES
dc.subject Seed bank es_ES
dc.subject Characterization es_ES
dc.subject.classification BOTANICA es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural-Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural es_ES
dc.title Catàleg de cultivars tradicionals al terme municipal d’Otos (València) es_ES
dc.title.alternative Catálogo de cultivares tradicionales en el término municipal de Otos (Valencia) es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ecosistemas Agroforestales - Departament d'Ecosistemes Agroforestals es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural es_ES
dc.description.bibliographicCitation Plà Micó, A. (2020). Catàleg de cultivars tradicionals al terme municipal d’Otos (València). Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/157548 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\106462 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record