- -

Influència de les característiques del fruit i la llavor de tàpera en la seua capacitat germinativa

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Influència de les característiques del fruit i la llavor de tàpera en la seua capacitat germinativa

Show full item record

Bellver Martínez, L. (2021). Influencia de las características del fruto y de la semilla de alcaparra en su capacidad germinativa. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/171585

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/171585

Files in this item

Item Metadata

Title: Influència de les característiques del fruit i la llavor de tàpera en la seua capacitat germinativa
Author: Bellver Martínez, Lorena
Director(s): Pascual Seva, Nuria Pascual España, Bernardo
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Producción Vegetal - Departament de Producció Vegetal
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural
Read date / Event date:
2021-07-26
Issued date:
Abstract:
[CA] La tàpera (Capparis spinosa L.) és un cultiu amb gran interés en la indústria alimentària, cosmètica i farmacèutica. Malgrat açò, aquesta espècie presenta una sèrie d’inconvenients que limiten la seua producció. Un ...[+]


[ES] La alcaparra (Capparis spinosa L.) es un cultivo con gran interés en la industria alimentaria, cosmética y farmacéutica. Sin embargo, esta especie presenta una serie de inconvenientes que limitan su producción. ...[+]


[EN] Caper (Capparis spinosa L.) is a crop of great interest in the food, cosmetic and pharmaceutical industry. Despite this, this species presents a series of drawbacks that limit its production. One of the main disadvantages ...[+]
Subjects: Àcid giberèlic , Coberta seminal , Endosperma , Germinació , Maduresa dels fruits , Tonalitat , Tetrazoli , Viabilitat. , Gibberellic acid , Seed coat , Endosperm , Germination , Maturity of the fruits , Tone , Tetrazolium , Viability.
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural-Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record