- -

Preproducció d'un documental sobre el valencià com a llengua pluricèntrica

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Preproducció d'un documental sobre el valencià com a llengua pluricèntrica

Show full item record

Córdoba Bou, D. (2021). Preproducció d'un documental sobre el valencià com a llengua pluricèntrica. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/175531

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/175531

Files in this item

Item Metadata

Title: Preproducció d'un documental sobre el valencià com a llengua pluricèntrica
Author: Córdoba Bou, David
Director(s): Mas Castells, Josep Àngel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Lingüística Aplicada - Departament de Lingüística Aplicada
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2021-09-24
Issued date:
Abstract:
[ES] Malgrat que la batalla de la unitat de la llengua sembla que estiga guanyada, el debat sobre el model lingüístic és encara latent. L'ús de determinades variants dialectals encara és motiu de polèmiques sociolingüístiques. ...[+]


[EN] Even though the battle for the unity of the language looks like it has been won, the debate on the linguistic model is still latent. The usage of certain dialect varieties is still the subject of sociolinguistic ...[+]
Subjects: Documental audiovisual , Preproducció , Llengües pluricèntriques , Valencià , Català , Documentary , Pre-production , Pluricentric languages , Valencian , Catalan
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Comunicación Audiovisual-Grau en Comunicació Audiovisual
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record