- -

El cinema documental en els moviments socials de València

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

El cinema documental en els moviments socials de València

Show full item record

Montañés Torres, J. (2021). El cinema documental en els moviments socials de València. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/175595

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/175595

Files in this item

Item Metadata

Title: El cinema documental en els moviments socials de València
Author: Montañés Torres, Jaume
Director(s): Moral Martín, Francisco Javier
Read date / Event date:
2021-09-24
Issued date:
Abstract:
[ES] L'objecte d'anàlisi del treball és el cinema documental com a ferramenta per a les reivindicacions dels moviments veïnals, en el cas de la ciutat de València. Es contextualitza la relació de la ciutat amb la pedania ...[+]


[EN] The object of analysis of the work is the documentary cinema as a tool for the vindications of the neighborhood movements, in the case of the city of Valencia. The relationship between the city and the district of La ...[+]
Subjects: Documental audiovisual , Moviments veïnals , València , Horta , Documentary , Neighborhood movements , Documentary film
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Comunicación Audiovisual-Grau en Comunicació Audiovisual
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record