- -

El cinema documental en els moviments socials de València

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

El cinema documental en els moviments socials de València

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Moral Martín, Francisco Javier es_ES
dc.contributor.author Montañés Torres, Jaume es_ES
dc.date.accessioned 2021-10-26T10:57:25Z
dc.date.available 2021-10-26T10:57:25Z
dc.date.created 2021-09-24
dc.date.issued 2021-10-26 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/175595
dc.description.abstract [ES] L'objecte d'anàlisi del treball és el cinema documental com a ferramenta per a les reivindicacions dels moviments veïnals, en el cas de la ciutat de València. Es contextualitza la relació de la ciutat amb la pedania de La Punta, el barri de Natzaret, i l'horta que envolta la carretera de la V-21, ja que són els tres casos principals de les mobilitzacions ciutadanes que compten amb la gravació dels documentals sobre estos successos. Partint dels pioners del cinema documental, passant per les seues tendències teòriques i revisant els referents del documental militant, s'han analitzat audiovisualment cinc documental valencians, dins i fora de les plataformes ciutadanes. D'esta forma, s'ha evidenciat la mancança de referents audiovisuals en el panorama social valencià. es_ES
dc.description.abstract [EN] The object of analysis of the work is the documentary cinema as a tool for the vindications of the neighborhood movements, in the case of the city of Valencia. The relationship between the city and the district of La Punta, the neighborhood of Nazaret, and the orchard that surrounds the V-21 road is contextualized, as they are the three main cases of citizen mobilizations that have the recording of the documentaries about these events. Starting from the pioneers of documentary cinema, going through their theoretical tendencies and reviewing the referents of militant documentary, five Valencian documentaries have been analyzed audiovisually, inside and outside the citizen platforms. In this way, the lack of audiovisual references in the Valencian social landscape has become evident. es_ES
dc.format.extent 65 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Documental audiovisual es_ES
dc.subject Moviments veïnals es_ES
dc.subject València es_ES
dc.subject Horta es_ES
dc.subject Documentary es_ES
dc.subject Neighborhood movements es_ES
dc.subject Documentary film es_ES
dc.subject.classification COMUNICACION AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD es_ES
dc.subject.other Grado en Comunicación Audiovisual-Grau en Comunicació Audiovisual es_ES
dc.title El cinema documental en els moviments socials de València es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.description.bibliographicCitation Montañés Torres, J. (2021). El cinema documental en els moviments socials de València. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/175595 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\146488 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record