- -

"L'espera": un curtmetratge de ficció realitzat amb mètodes de documental

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

"L'espera": un curtmetratge de ficció realitzat amb mètodes de documental

Show full item record

Tormo Navarro, C. (2022). "L'espera": un curtmetratge de ficció realitzat amb mètodes de documental. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/186717

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/186717

Files in this item

Item Metadata

Title: "L'espera": un curtmetratge de ficció realitzat amb mètodes de documental
Secondary Title: "L'espera": un cortometraje de ficción realizado con métodos de documental
"L'espera": a fiction short film realized with documentary methods
Author: Tormo Navarro, Cristian
Director(s): Moral Martín, Francisco Javier
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte - Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2022-07-21
Issued date:
Abstract:
[CA] Aquest TFG mostra el procés de creació d¿un curtmetratge que entrellaça ficció i documental: L'espera. S'ha definit una metodologia de caràcter teòric-pràctic per a la realització de la memòria. Per una part, s'analitza ...[+]


[EN] This TFG shows the creation process of a short film that mixes the fiction and the documentary: L'espera. A theoretical-practical methodology has been defined to carry out the memory. On the one hand, the borders and ...[+]
Subjects: Curtmetratge , Ficció , Documental , Hibridació , Procés de creació , Short film , Fiction , Documentary , Hybridization , Production process
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Comunicación Audiovisual-Grau en Comunicació Audiovisual
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record