- -

Estudi de paràmetres de qualitat del sòl en hivernacle cap a la conversió a ecològic

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Estudi de paràmetres de qualitat del sòl en hivernacle cap a la conversió a ecològic

Mostrar el registro completo del ítem

Vallès I Jimeno, JA. (2012). Estudi de paràmetres de qualitat del sòl en hivernacle cap a la conversió a ecològic. http://hdl.handle.net/10251/19033.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/19033

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Estudi de paràmetres de qualitat del sòl en hivernacle cap a la conversió a ecològic
Autor:
Director(es): Raigón Jiménez, Mª Dolores
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural
Fecha acto/lectura:
2012-07-20
Fecha difusión:
Resumen:
L'agricultura ecològica, és un mètode de producció que té l'objectiu de conservar el medi ambient, respectant al màxim els cicles biològics, utilitzant productes naturals i fomentant la producció d'espècies vegetals ...[+]
Derechos de uso: Reserva de todos los derechos
Titulación: Ingeniero Técnico Agrícola, esp. en Hortofruticultura y Jardinería-Enginyer Tècnic Agrícola, esp. en Hortofructicultura i Jardineria
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem