- -

Estudi floristic per a la proposició d'una microreserva a "Les Soterranyes" al terme municipal de Vinaròs (Castelló)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudi floristic per a la proposició d'una microreserva a "Les Soterranyes" al terme municipal de Vinaròs (Castelló)

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Sanchis Duato, Enrique es_ES
dc.contributor.author Mesa Romeu, Dídac es_ES
dc.date.accessioned 2013-07-18T10:01:41Z
dc.date.available 2013-07-18T10:01:41Z
dc.date.created 2006-09-27
dc.date.issued 2013-07-18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/31243
dc.description.abstract En aquest projecte es pretén realitzar un estudi florístic de la zona comentada anteriorment. Una vegada es realitze l'estudi florístic s'analitzarà i es determinaran els taxons i comunitats vegetals prioritàries Tot això anirà acompanyat d'un estudi climàtic i geològic bàsic. Amb aquesta documentació es farà la proposició per a la realització de la microreserva evitant així la destrucció d'aquesta zona. es_ES
dc.format.extent 193 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject.classification BIOLOGIA VEGETAL es_ES
dc.subject.classification FISIOLOGIA VEGETAL es_ES
dc.subject.other Ingeniero Técnico Forestal, esp. en Explotaciones Forestales-Enginyer Tècnic Forestal, esp. en Explotacions Forestals es_ES
dc.title Estudi floristic per a la proposició d'una microreserva a "Les Soterranyes" al terme municipal de Vinaròs (Castelló) es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia es_ES
dc.description.bibliographicCitation Mesa Romeu, D. (2006). Estudi floristic per a la proposició d'una microreserva a "Les Soterranyes" al terme municipal de Vinaròs (Castelló). http://hdl.handle.net/10251/31243. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record