- -

Disseny, programació e implementació de sensor tàctil sobre cristall (Part 1)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Disseny, programació e implementació de sensor tàctil sobre cristall (Part 1)

Show full item record

Martín Aguilar, ÓM. (2006). Disseny, programació e implementació de sensor tàctil sobre cristall (Part 1). Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/31420

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/31420

Files in this item

Item Metadata

Title: Disseny, programació e implementació de sensor tàctil sobre cristall (Part 1)
Author: Martín Aguilar, Óscar Manuel
Director(s): Ortuño Molins, Vicente
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2006-03-22
Issued date:
Abstract:
Presenta les diferents solucions adoptades per a la realització d'un disseny i un layout satisfactori per a l'ús tant d¿uns cursors tàctils, rodons i lineals, com de quatre commutadors tàctils per a una aplicació en cristall. ...[+]
Subjects: Conmutador
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniero Técnico de Telecomunicación, esp. en Sistemas Electrónicos-Enginyer Tècnic en Telecomunicació, esp. en Sistemes Electrònics
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record