- -

Estudi del cicle biològic de Matsucoccus feytaudi Ducasse (Hemiptera, Matsucoccidae) i els seus enemics naturals a la Comunitat Valenciana

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudi del cicle biològic de Matsucoccus feytaudi Ducasse (Hemiptera, Matsucoccidae) i els seus enemics naturals a la Comunitat Valenciana

Show full item record

Català Oltra, M. (2006). Estudi del cicle biològic de Matsucoccus feytaudi Ducasse (Hemiptera, Matsucoccidae) i els seus enemics naturals a la Comunitat Valenciana. http://hdl.handle.net/10251/31433

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/31433

Files in this item

Item Metadata

Title: Estudi del cicle biològic de Matsucoccus feytaudi Ducasse (Hemiptera, Matsucoccidae) i els seus enemics naturals a la Comunitat Valenciana
Author: Català Oltra, Marta
Director(s): Rodrigo Santamalia, Mª Eugenia
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2006-07-19
Issued date:
Abstract:
En el present projecte ens plantegem els següents objetius: 1.- Detectar la presència de M.feytaudi en totes les regions de procedència de Pinus pinaster de la Comunitat Valenciana, mitjançant l'ús de la feromona sexual ...[+]
Subjects: Plagas , Sanidad forestal , Entomología
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniero Técnico Forestal, esp. en Explotaciones Forestales-Enginyer Tècnic Forestal, esp. en Explotacions Forestals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record