- -

Estudi del cicle biològic de Matsucoccus feytaudi Ducasse (Hemiptera, Matsucoccidae) i els seus enemics naturals a la Comunitat Valenciana

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudi del cicle biològic de Matsucoccus feytaudi Ducasse (Hemiptera, Matsucoccidae) i els seus enemics naturals a la Comunitat Valenciana

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Rodrigo Santamalia, Mª Eugenia es_ES
dc.contributor.author Català Oltra, Marta es_ES
dc.date.accessioned 2013-07-25T07:58:11Z
dc.date.available 2013-07-25T07:58:11Z
dc.date.created 2006-07-19
dc.date.issued 2013-07-25
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/31433
dc.description.abstract En el present projecte ens plantegem els següents objetius: 1.- Detectar la presència de M.feytaudi en totes les regions de procedència de Pinus pinaster de la Comunitat Valenciana, mitjançant l'ús de la feromona sexual sintètica de l'espècie. 2.- Estudiar el vol dels mascles de M.feytaudi al llarg de l'any en dues zones de la Comunitat Valenciana, conéixer el nombre de generacions anuales i aportar dades sobre la biología de l'espècie. 3.- Conéixer mitjançant les trampes de feromona sexual de la cotxinilla quins són els enemics naturals de M.feytaudi en dites zones i l'abundància relativa de les diferents espècies al llarg de l'any. es_ES
dc.format.extent 114 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Plagas es_ES
dc.subject Sanidad forestal es_ES
dc.subject Entomología es_ES
dc.subject.classification PRODUCCION VEGETAL es_ES
dc.subject.other Ingeniero Técnico Forestal, esp. en Explotaciones Forestales-Enginyer Tècnic Forestal, esp. en Explotacions Forestals es_ES
dc.title Estudi del cicle biològic de Matsucoccus feytaudi Ducasse (Hemiptera, Matsucoccidae) i els seus enemics naturals a la Comunitat Valenciana es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia es_ES
dc.description.bibliographicCitation Català Oltra, M. (2006). Estudi del cicle biològic de Matsucoccus feytaudi Ducasse (Hemiptera, Matsucoccidae) i els seus enemics naturals a la Comunitat Valenciana. http://hdl.handle.net/10251/31433 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record