- -

Anàlisi estratègic de la destinació turística Muro d'Alcoi

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Anàlisi estratègic de la destinació turística Muro d'Alcoi

Show full item record

Pascual Pascual, J. (2013). Anàlisi estratègic de la destinació turística Muro d'Alcoi. http://hdl.handle.net/10251/31528

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/31528

Files in this item

Item Metadata

Title: Anàlisi estratègic de la destinació turística Muro d'Alcoi
Author:
Director(s): Santandreu Mascarell, Cristina Canós Darós, Lourdes
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2013-05-10
Issued date:
Abstract:
Aquest treball es un anàlisi de la població Muro d'Alcoi com a destí turístic. En ell, descriurem el poble per a poder fer-nos una idea del tipus de destí turístic al que ens referim i poder així comprendre les fortaleses ...[+]
Subjects: Muro Alcoi , Análisis DAFO , Planificación turística , Turismo
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
degree: Diplomado en Turismo-Diplomat en Turisme
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record