- -

Anàlisi estratègic de la destinació turística Muro d'Alcoi

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Anàlisi estratègic de la destinació turística Muro d'Alcoi

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Santandreu Mascarell, Cristina es_ES
dc.contributor.advisor Canós Darós, Lourdes es_ES
dc.contributor.author Pascual Pascual, José es_ES
dc.date.accessioned 2013-07-29T11:43:05Z
dc.date.available 2013-07-29T11:43:05Z
dc.date.created 2013-05-10
dc.date.issued 2013-07-29
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/31528
dc.description.abstract Aquest treball es un anàlisi de la població Muro d'Alcoi com a destí turístic. En ell, descriurem el poble per a poder fer-nos una idea del tipus de destí turístic al que ens referim i poder així comprendre les fortaleses i les debilitats que podem trobar en futures tasques de desenvolupament del destí. Un dels temes que anem a tractar al treball és l'anàlisi de l'oferta turística existent avui en dia al poble, així com les infraestructures disponibles per al correcte desenvolupament de l'activitat turística, com ara allotjaments, comunicacions, etc. També tractarem d'analitzar els principals atractius turístics de la població, que a banda de les festivitats locals, son majoritàriament recursos naturals. Aquestos recursos naturals son la principal fortalesa d'aquest destí, que esta situat a una zona privilegiada. Farem una ullada per les diferents politiques o accions desenvolupades per les autoritats locals, en la seua tasca de donar a conèixer aquest destí, que a dies d'ara, és desconegut i minoritari. Tractarem també de comprendre millor la situació actual del destí amb un anàlisi DAFO, que ens ajudarà a l'hora de trobar els punts forts del destí que cal potenciar, així com els punts febles que cal millorar. Finalment i desprès d'haver analitzat tota l¿ informació, tractarem d'aportar uns objectius que el poble podrà aconseguir, per tal de millorar com a destinació turística. es_ES
dc.format.extent 47 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) es_ES
dc.subject Muro Alcoi es_ES
dc.subject Análisis DAFO es_ES
dc.subject Planificación turística es_ES
dc.subject Turismo es_ES
dc.subject.classification ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD es_ES
dc.subject.classification ORGANIZACION DE EMPRESAS es_ES
dc.subject.other Diplomado en Turismo-Diplomat en Turisme es_ES
dc.title Anàlisi estratègic de la destinació turística Muro d'Alcoi es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras - Institut d'Investigació per a la Gestió Integrada de Zones Costaneres es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Organización de Empresas - Departament d'Organització d'Empreses es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia es_ES
dc.description.bibliographicCitation Pascual Pascual, J. (2013). Anàlisi estratègic de la destinació turística Muro d'Alcoi. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/31528 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record