- -

Construcció d'un transductor piezoelèctric per a la caracterització de vegetals

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Construcció d'un transductor piezoelèctric per a la caracterització de vegetals

Show full item record

Gómez Sánchez, R. (2006). Construcció d'un transductor piezoelèctric per a la caracterització de vegetals. http://hdl.handle.net/10251/31672

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/31672

Files in this item

Item Metadata

Title: Construcció d'un transductor piezoelèctric per a la caracterització de vegetals
Author: Gómez Sánchez, Raquel
Director(s): Camarena Femenia, Francisco
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2006-07-19
Issued date:
Abstract:
Construcció d'uns transductors òptims per a mesurar el coeficient d'absorció i la velocitat de propagació en els vegetals. Els teixits vegetals tenen una estructura complexa que produeix que l'ona es disperse, això junt ...[+]
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniero Técnico de Telecomunicación, esp. en Sonido e Imagen-Enginyer Tècnic de Telecomunicació, esp. en So i Imatge
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record