- -

El consum proactiu de fotografies a les principals xarxes socials: la frontera entre l'erotisme i la pornografia

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

El consum proactiu de fotografies a les principals xarxes socials: la frontera entre l'erotisme i la pornografia

Show full item record

Sancho González, A. (2013). El consum proactiu de fotografies a les principals xarxes socials: la frontera entre l'erotisme i la pornografia. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/33698

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/33698

Files in this item

Item Metadata

Title: El consum proactiu de fotografies a les principals xarxes socials: la frontera entre l'erotisme i la pornografia
Author: Sancho González, Alberto
Director(s): Ángeles Rodríguez, Álvaro de los
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2013-09-06
Issued date:
Abstract:
Photography has become ubiquitous and the limits of intimacy are ever more diffuse. We all take photos and we all share: we are prosumers on the social media. Where is the border between eroticism and pornography on these ...[+]


La fotografia ha esdevingut ubiqua i els límits d'allò íntim són cada volta més difusos. Tots fem fotografies, tots les compartim: som prosumidors als mitjans socials. On es troba en aquests canals la frontera entre ...[+]
Subjects: Fotografia , Xarxes socials , Internet , Erotisme , Pornografia , Photography , Social Media , Prosumer , Pornography , Nude
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Comunicación Audiovisual-Grau en Comunicació Audiovisual
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record