- -

Anàlisi de les estratègies de comunicació en línia dels municipis de la Serra de Mariola

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Anàlisi de les estratègies de comunicació en línia dels municipis de la Serra de Mariola

Show full item record

Solé Monllau, M. (2013). Anàlisi de les estratègies de comunicació en línia dels municipis de la Serra de Mariola. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/33701

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/33701

Files in this item

Item Metadata

Title: Anàlisi de les estratègies de comunicació en línia dels municipis de la Serra de Mariola
Author: Solé Monllau, Marta
Director(s): Sigalat Signes, Enrique Roig Merino, Bernat
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Centro de Investigación Acuicultura y Medio Ambiente - Centre d'Investigació Aqüicultura i Medi Ambient
Universitat Politècnica de València. Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras - Institut d'Investigació per a la Gestió Integrada de Zones Costaneres
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Universitat Politècnica de València. Departamento de Economía y Ciencias Sociales - Departament d'Economia i Ciències Socials
Read date / Event date:
2013-07-16
Issued date:
Abstract:
En aquest estudi exploratiu de la comunicació en línia dels municipis de la Serra de Mariola volem intentar ajudar-los a millorar la seva comunicació, inclús proposar-lo una comunicació conjunta per a poder promocionar i ...[+]


In that exploratory study of online communication of the municipalities of the Serra de Mariola, we try to help them to improve their communication, even propose a joint communication to promote and publicize more the Serra ...[+]
Subjects: Pla comunicació , Màrqueting , Promoció turística , Xarxes socials
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Turismo-Grau en Turisme
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record