- -

Anàlisi del mercat turístic actual i propostes de millora per a la Font d'en Carròs,

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Anàlisi del mercat turístic actual i propostes de millora per a la Font d'en Carròs,

Show full item record

Gilabert Millet, A. (2013). Anàlisi del mercat turístic actual i propostes de millora per a la Font d'en Carròs,. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/34609

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/34609

Files in this item

Item Metadata

Title: Anàlisi del mercat turístic actual i propostes de millora per a la Font d'en Carròs,
Author: Gilabert Millet, Aitana
Director(s): Cambrils Camarena, Joan Carles Sigalat Signes, Enrique
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Centro de Investigación Acuicultura y Medio Ambiente - Centre d'Investigació Aqüicultura i Medi Ambient
Universitat Politècnica de València. Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras - Institut d'Investigació per a la Gestió Integrada de Zones Costaneres
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Universitat Politècnica de València. Departamento de Economía y Ciencias Sociales - Departament d'Economia i Ciències Socials
Read date / Event date:
2013-09-25
Issued date:
Abstract:
In this project we intend to perform an analysis on the current situation of the township, as well as propose some actions that are favorable and strategies for managing tourist town, as it has a variety of resources ...[+]


En aquest projecte es pretén realitzar un anàlisi sobre la situació actual del municipi, així com també proposar algunes accions i estratègies que siguin favorables per a la gestió turística del municipi, ja que compta ...[+]
Subjects: Anàlisi , Planificació , Estratègies , Analysis , Planning , Strategies , Análisis turístico , La Font d'en Carrós , Planificación turística
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Turismo-Grau en Turisme
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record