- -

Disseny d'una proposta de grafisme per a una televisió online

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Disseny d'una proposta de grafisme per a una televisió online

Show full item record

Salvador Peris, S. (2013). Disseny d'una proposta de grafisme per a una televisió online. http://hdl.handle.net/10251/34984

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/34984

Files in this item

Item Metadata

Title: Disseny d'una proposta de grafisme per a una televisió online
Author:
Director(s): March Leuba, María Elisa
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2013-09-02
Issued date:
Abstract:
El següent treball de final del Màster de postproducció digital, dins la tipologia de projecte professional, aprofita l'oportunitat que ofereix la manca d'un grafisme televisiu coherent de la cadena online anomenada La ...[+]


The following work takes advantage of the opportunity that offers the lack of a television graphics coherent of the channel La Tele.cat. This fact makes possible the design of an audiovisual product that awards it a ...[+]
Subjects: Grafisme televisiu , Disseny audiovisual , Identitat televisiva , Continuïtat televisiva , Motion graphics , Television , Design , Identity
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
degree: Máster Universitario en Postproducción Digital-Màster Universitari en Postproducció Digital
Type: Tesis de máster

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record