- -

Grabación, mezcla y masterización de un disco de estudio para el grupo "Perifèrics"

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Grabación, mezcla y masterización de un disco de estudio para el grupo "Perifèrics"

Show full item record

Enguix Ribelles, M. (2013). Grabación, mezcla y masterización de un disco de estudio para el grupo "Perifèrics". Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/36339

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/36339

Files in this item

Item Metadata

Title: Grabación, mezcla y masterización de un disco de estudio para el grupo "Perifèrics"
Author: Enguix Ribelles, Mateo
Director(s): Sanchis Rico, Juan Manuel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Electrónica - Departament d'Enginyeria Electrònica
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2013-07-17
Issued date:
Abstract:
Els objectius del projecte són enregistrar, mesclar i editar les 9 cançons que composaran el primer treball del grup "Perifèrics" tenint en compte els sentiments i les sensacions que volen transmetre amb aquest treball. ...[+]
Subjects: Perifèrics , Sessió de Gravació , Gravació d'estudi , Software de gravació , Edició de cançons , Gravació en directe
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniero Técnico de Telecomunicación, esp. en Sonido e Imagen-Enginyer Tècnic de Telecomunicació, esp. en So i Imatge
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record