- -

Grabación, mezcla y masterización de un disco de estudio para el grupo "Perifèrics"

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Grabación, mezcla y masterización de un disco de estudio para el grupo "Perifèrics"

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Sanchis Rico, Juan Manuel es_ES
dc.contributor.author Enguix Ribelles, Mateo es_ES
dc.date.accessioned 2014-03-10T13:15:21Z
dc.date.available 2014-03-10T13:15:21Z
dc.date.created 2013-07-17
dc.date.issued 2014-03-10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/36339
dc.description.abstract Els objectius del projecte són enregistrar, mesclar i editar les 9 cançons que composaran el primer treball del grup "Perifèrics" tenint en compte els sentiments i les sensacions que volen transmetre amb aquest treball. Per això es necessaria la selecció del material segons els instruments a gravar i la sonoritat que es busquen de cada un d'ells, també un testeig del material tant hardware com software de les instal·lacions. Així com una preparació de la presa de so i planificació de la col·locació de microfonia i elements acústics, presa de so, edició de totes les pistes de so i la seua mescla i masterització. es_ES
dc.format.extent 73 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Perifèrics es_ES
dc.subject Sessió de Gravació es_ES
dc.subject Gravació d'estudi es_ES
dc.subject Software de gravació es_ES
dc.subject Edició de cançons es_ES
dc.subject Gravació en directe es_ES
dc.subject.classification TECNOLOGIA ELECTRONICA es_ES
dc.subject.other Ingeniero Técnico de Telecomunicación, esp. en Sonido e Imagen-Enginyer Tècnic de Telecomunicació, esp. en So i Imatge es_ES
dc.title Grabación, mezcla y masterización de un disco de estudio para el grupo "Perifèrics" es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Electrónica - Departament d'Enginyeria Electrònica es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia es_ES
dc.description.bibliographicCitation Enguix Ribelles, M. (2013). Grabación, mezcla y masterización de un disco de estudio para el grupo "Perifèrics". Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/36339 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record