- -

Preproducció, producció i postproducció d'una pel·lícula documental sobre la problemática de l'espoli del Cabanyal

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Preproducció, producció i postproducció d'una pel·lícula documental sobre la problemática de l'espoli del Cabanyal

Show full item record

López Gisbert, F. (2013). Preproducció, producció i postproducció d'una pel·lícula documental sobre la problemática de l'espoli del Cabanyal. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/36709

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/36709

Files in this item

Item Metadata

Title: Preproducció, producció i postproducció d'una pel·lícula documental sobre la problemática de l'espoli del Cabanyal
Author: López Gisbert, Fidel
Director(s): Enríquez Carrasco, Emilia Victoria
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Lingüística Aplicada - Departament de Lingüística Aplicada
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2013-09-19
Issued date:
Abstract:
Aquest treball que he realitzat es centra principalment, en les tres fases de la producció del documental El crit d'un barri, estes són: la preproducció, el rodatge i la postproducció. Aquest té una durada exacta de ...[+]
Subjects: Documental audiovisual , Producte audiovisual , Documental , Cabanyal
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Licenciatura en Comunicación Audiovisual-Llicenciatura en Comunicació Audiovisual
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record