- -

Preproducció, producció i postproducció d'una pel·lícula documental sobre la problemática de l'espoli del Cabanyal

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Preproducció, producció i postproducció d'una pel·lícula documental sobre la problemática de l'espoli del Cabanyal

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Enríquez Carrasco, Emilia Victoria es_ES
dc.contributor.author López Gisbert, Fidel es_ES
dc.date.accessioned 2014-03-28T12:39:14Z
dc.date.available 2014-03-28T12:39:14Z
dc.date.created 2013-09-19
dc.date.issued 2014-03-28
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/36709
dc.description.abstract Aquest treball que he realitzat es centra principalment, en les tres fases de la producció del documental El crit d'un barri, estes són: la preproducció, el rodatge i la postproducció. Aquest té una durada exacta de Actualment, el barri del Cabanyal de la ciutat de València està en una situació d'indefinició. No és una situació agradable vist des d'un plànol extern, i menys per als seus veïns, que veuen que any rere any, la zona on viuen està cada vegada més deteriorada per la inacció de l'ajuntament de València enfront aquest problema. El crit d'un barri no pretén criticar la tasca de l'ajuntament i fer política contra els que el dirigeixen, sinó mostrar al món totes les mancances del barri, tant urbanes com socials i demostrar que si que es possible un canvi. Un canvi que cada vegada està més pròxim, però que necessita d'un última espenta per part de l'administració perquè tot es solucione. Aquest documental ofereix un conjunt d'opinions legitimades en relació a aquesta problemàtica. Des de polítics valencians fins a representants d'associacions de veïns del barri i passant per artistes conscienciats amb la lluita. Es un film que mostra la bellesa del Cabanyal i a la mateixa vegada la cruesa que, a dia de hui encara està patint el barri. També posa en pràctica tots els recursos i els aprenentatges adquirits pel que fa a la realització d'un producte audiovisual en totes les seues fases, més concretament d'una pel·lícula documental i les característiques. Actualment l¿àmbit audiovisual està en auge, i cada vegada és mostra més receptiu als problemes de la gent. La forma d'oferir les persones totes aquestes preocupacions, guanya en rellevància si es davant el món audiovisual. Com he comentat abans, com a autor, m'agradaria sensibilitzar a l'espectador a través d'un producte audiovisual com aquest per tal d'arribar a més gent, i d'una manera més completa i testimonial fent ús del diàleg i l'entrevista. Ambdues tècniques, ben arrelades dintre d'aquest gènere. Així doncs, en aquesta memòria expose, per una part, el procés complet del documental que he realitzat; i després aporte els annexes corresponents: les transcripcions dels entrevistats i el CD-DVD on est pot veure el llargmetratge. es_ES
dc.format.extent 40 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Documental audiovisual es_ES
dc.subject Producte audiovisual es_ES
dc.subject Documental es_ES
dc.subject Cabanyal es_ES
dc.subject.classification LENGUA ESPAÑOLA es_ES
dc.subject.other Licenciatura en Comunicación Audiovisual-Llicenciatura en Comunicació Audiovisual es_ES
dc.title Preproducció, producció i postproducció d'una pel·lícula documental sobre la problemática de l'espoli del Cabanyal es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia es_ES
dc.description.bibliographicCitation López Gisbert, F. (2013). Preproducció, producció i postproducció d'una pel·lícula documental sobre la problemática de l'espoli del Cabanyal. http://hdl.handle.net/10251/36709 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record