- -

Com mesurar la contribució al desenvolupament de les intervencions en el patrimoni arquitectònic: característiques dels sistemes d'indicadors

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Com mesurar la contribució al desenvolupament de les intervencions en el patrimoni arquitectònic: característiques dels sistemes d'indicadors

Show full item record

Monfort Signes, J.; Tort Ausina, I. (2014). Com mesurar la contribució al desenvolupament de les intervencions en el patrimoni arquitectònic: característiques dels sistemes d'indicadors. http://hdl.handle.net/10251/37881

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/37881

Files in this item

Item Metadata

Title: Com mesurar la contribució al desenvolupament de les intervencions en el patrimoni arquitectònic: característiques dels sistemes d'indicadors
Author: Monfort Signes, Jaume Tort Ausina, Isabel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Gestión en la Edificación - Escola Tècnica Superior de Gestió en l'Edificació
Issued date:
Abstract:
En aquest article es pretén establir els criteris que hauran de complir els indicadors que tot projecte de cooperació basat en intervencions en el patrimoni arquitectònic necessita per avaluar el grau de consecució dels ...[+]
Subjects: Indicadors , Patrimoni , Cooperació
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Objeto de aprendizaje
Learning Resource Type: Artículo Docente
Intended End User Role: Alumno
Context: Postgrado
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Muy bajo
Semantic Density: Bajo
Typical Learning Time: 30 minutos
Educational language: Catalán

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record