- -

Com mesurar la contribució al desenvolupament de les intervencions en el patrimoni arquitectònic: característiques dels sistemes d'indicadors

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Com mesurar la contribució al desenvolupament de les intervencions en el patrimoni arquitectònic: característiques dels sistemes d'indicadors

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.author Monfort Signes, Jaume es_ES
dc.contributor.author Tort Ausina, Isabel es_ES
dc.date.accessioned 2014-06-03T08:24:31Z
dc.date.available 2014-06-03T08:24:31Z
dc.date.issued 2014-06-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/37881
dc.description.abstract En aquest article es pretén establir els criteris que hauran de complir els indicadors que tot projecte de cooperació basat en intervencions en el patrimoni arquitectònic necessita per avaluar el grau de consecució dels objectius de desenvolupament definits inicialment. A més a més, a partir d'aquets criteris, es proposa una fitxa que permetrà l'anàlisi dels sistemes d'indicadors que hom pot definir per assegurar-ne la seua eficàcia i conseqüentment l'èxit del projecte pel que fa a la contribució al desenvolupament de les societats dipositàries del patrimoni. es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) es_ES
dc.subject Indicadors es_ES
dc.subject Patrimoni es_ES
dc.subject Cooperació es_ES
dc.subject.classification CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS es_ES
dc.subject.classification FISICA APLICADA es_ES
dc.title Com mesurar la contribució al desenvolupament de les intervencions en el patrimoni arquitectònic: característiques dels sistemes d'indicadors es_ES
dc.type Objeto de aprendizaje es_ES
dc.lom.learningResourceType Artículo Docente es_ES
dc.lom.interactivityLevel Muy bajo es_ES
dc.lom.semanticDensity Bajo es_ES
dc.lom.intendedEndUserRole Alumno es_ES
dc.lom.context Postgrado es_ES
dc.lom.difficulty Dificultad media es_ES
dc.lom.typicalLearningTime 30 minutos es_ES
dc.lom.educationalLanguage Catalán es_ES
dc.upv.convocatoriaDocenciaRed 2013-2014 es_ES
dc.rights.accessRights Abierto
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Gestión en la Edificación - Escola Tècnica Superior de Gestió en l'Edificació es_ES
dc.description.bibliographicCitation Monfort Signes, J.; Tort Ausina, I. (2014). Com mesurar la contribució al desenvolupament de les intervencions en el patrimoni arquitectònic: característiques dels sistemes d'indicadors. http://hdl.handle.net/10251/37881 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record