- -

Ampliación sur del puerto de Casas de Alcanar (Tarragona): estudio de soluciones, estudio de la bocana, red de saneamiento, red eléctrica y aspectos comunes

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Ampliación sur del puerto de Casas de Alcanar (Tarragona): estudio de soluciones, estudio de la bocana, red de saneamiento, red eléctrica y aspectos comunes

Show full item record

Pardo Gómez, G. (2014). Ampliación sur del puerto de Casas de Alcanar (Tarragona): estudio de soluciones, estudio de la bocana, red de saneamiento, red eléctrica y aspectos comunes. http://hdl.handle.net/10251/40274.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/40274

Files in this item

Item Metadata

Title: Ampliación sur del puerto de Casas de Alcanar (Tarragona): estudio de soluciones, estudio de la bocana, red de saneamiento, red eléctrica y aspectos comunes
Author: Pardo Gómez, Gonzalo
Director(s): Catalá Alís, Joaquín
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería de la Construcción y de Proyectos de Ingeniería Civil - Departament d'Enginyeria de la Construcció i de Projectes d'Enginyeria Civil
Read date / Event date:
2014-07-11
Issued date:
Abstract:
[EN] This project seeks to study the ampliation of the recreational and fishing port of "Las casas de Alcanar", bringing together all of the basic and necessary aspects involved in the design of a port. It has been put ...[+]


[CA] L'objectiu del projecte de l'ampliació del port esportiu-pesquer de Las Casas de Alcanar, és el de recollir tots els aspectes bàsics i necessaris per al càlcul i disseny d'un port. Està confeccionat per quatre alumnes, ...[+]


[ES] El objetivo del proyecto de la Ampliación del puerto deportivo y pesquero de Las Casas de Alcanar, es el de recoger todos los aspectos básicos y necesarios para el cálculo y diseño de un puerto. Está confeccionado por ...[+]
Subjects: Port , Expansión , Study of solutions , Electricity network , Study of the mouth , Sewage network , Common alities , Ampliació , Estudi de solucions , Estudi de la bocana , Xarxa de sanejament , Xarxa elèctrica , Aspectes comuns , Puerto , Ampliación , Red eléctrica , Estudio de soluciones , Estudio de la bocana , Red de saneamiento , Aspectos comunes
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record