- -

Estratègies creatives, narratives i artístiques aplicades a un spot promocional de la fira de Tots Sants de Cocentaina

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estratègies creatives, narratives i artístiques aplicades a un spot promocional de la fira de Tots Sants de Cocentaina

Show full item record

Bernabeu Segura, J. (2014). Estratègies creatives, narratives i artístiques aplicades a un spot promocional de la fira de Tots Sants de Cocentaina. http://hdl.handle.net/10251/44435

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/44435

Files in this item

Item Metadata

Title: Estratègies creatives, narratives i artístiques aplicades a un spot promocional de la fira de Tots Sants de Cocentaina
Author: Bernabeu Segura, Jaime
Director(s): Herráiz Zornoza, Beatriz
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2014-09-30
Issued date:
Abstract:
En aquest projecte podrem veure el procés i desenvolupament d'una peça audiovisual realitzada dintre del Màster de Postproducció Digital de la Universitat Politècnica de València. Es pretén crear, mitjançant estratègies ...[+]


In this project we will be able to see the process and development of an audiovisual piece made in the Digital Postproduction Master’s Degree of the Polytechnic University of Valencia. It aims to generate a product ...[+]
Subjects: Spot , Turisme , Postproducció , Publicitat , Creativitat , Tourism , Advertising , Creativity
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
degree: Máster Universitario en Postproducción Digital-Màster Universitari en Postproducció Digital
Type: Tesis de máster

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record