- -

Estratègies creatives, narratives i artístiques aplicades a un spot promocional de la fira de Tots Sants de Cocentaina

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estratègies creatives, narratives i artístiques aplicades a un spot promocional de la fira de Tots Sants de Cocentaina

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Herráiz Zornoza, Beatriz es_ES
dc.contributor.author Bernabeu Segura, Jaime es_ES
dc.date.accessioned 2014-11-19T15:21:17Z
dc.date.available 2014-11-19T15:21:17Z
dc.date.created 2014-09-30
dc.date.issued 2014-11-19T15:21:17Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/44435
dc.description.abstract En aquest projecte podrem veure el procés i desenvolupament d'una peça audiovisual realitzada dintre del Màster de Postproducció Digital de la Universitat Politècnica de València. Es pretén crear, mitjançant estratègies creatives, narratives i artístiques un producte de promoció turística de la Fira de Tots Sants de Cocentaina. Consisteix en un espot d'un minut de duració en el que podrem veure englobades les distintes zones que hi ha a la Fira. A través de l'ús del 3D per capes d'Adobe After Effects, s'ha creat un viatge en primera persona per l'interior de la Fira en el que l'espectador podrà assabentar-se de les múltiples ofertes gastronòmiques i comercials que ofereix aquesta. La Fira rep més de mig milió de visitants cada any en els dos dies de durada. Amb l'espot es pretén augmentar el seu potencial turístic a Internet. El món 2.0 ens ofereix la possibilitat d'arribar a l'altra part del planeta i es per això que hi haurà tres versions de l'anunci: en valencià, en castellà i en anglès. La part de postproducció ha sigut elaborada a programes com Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects i Logic. La combinació d'aquests softwares m'ha permès desenvolupar una tècnica de la que també parlarem en aquest treball. es_ES
dc.description.abstract In this project we will be able to see the process and development of an audiovisual piece made in the Digital Postproduction Master’s Degree of the Polytechnic University of Valencia. It aims to generate a product to promote tourism in the “Fira de Tots Sants Cocentaina” with creative, artistic and narrative strategies. It’s a publicity spot that lasts a minute, in which we can see the different areas you may find in the fair. Using 3D layers in Adobe After Effects, a first-person journey through the interior of the fair has been created, in which the viewer will learn about it’s different culinary and commercial offerings. The fair receives more than half a million visitors each year in two days. This spot wants to promote potential tourism on the internet. This 2.0 world offers us the possibility to reach the other side of the planet and that is why three versions have been made: One in valencian, one in spanish and finally another in English. The part of post was created with programs like Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects and Logic. The combination of these softwares has allowed me to develop a technique which is also discussed in this paper. es_ES
dc.format.extent 85 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) es_ES
dc.subject Spot es_ES
dc.subject Turisme es_ES
dc.subject Postproducció es_ES
dc.subject Publicitat es_ES
dc.subject Creativitat es_ES
dc.subject Tourism es_ES
dc.subject Advertising es_ES
dc.subject Creativity es_ES
dc.subject.classification COMUNICACION AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Postproducción Digital-Màster Universitari en Postproducció Digital es_ES
dc.title Estratègies creatives, narratives i artístiques aplicades a un spot promocional de la fira de Tots Sants de Cocentaina es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte - Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art es_ES
dc.description.bibliographicCitation Bernabeu Segura, J. (2014). Estratègies creatives, narratives i artístiques aplicades a un spot promocional de la fira de Tots Sants de Cocentaina. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/44435 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record