- -

Caracterització ultrasònica de les propietats biològiques de la taronja

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Caracterització ultrasònica de les propietats biològiques de la taronja

Show full item record

Gandia Muñoz, JB. (2007). Caracterització ultrasònica de les propietats biològiques de la taronja. http://hdl.handle.net/10251/44985

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/44985

Files in this item

Item Metadata

Title: Caracterització ultrasònica de les propietats biològiques de la taronja
Author:
Director(s): Camarena Femenia, Francisco Ardid Ramírez, Miguel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2007-07-11
Issued date:
Abstract:
En l’actualitat, el procés de producció dels cítrics es troba cada vegada més automatitzat des de la recollida del fruit fins a la seua distribució i l’empresari cerca l’estalvi de recursos econòmics intentant maximitzar ...[+]
Subjects: Ultrasons , Transductores
Copyrigths: Cerrado
degree: Ingeniero Técnico de Telecomunicación, esp. en Sonido e Imagen-Enginyer Tècnic de Telecomunicació, esp. en So i Imatge
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record