- -

Caracterització Hidrològica del “Barranc de les Foies” al terme municipal de L’Orxa, província d’Alacant

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Caracterització Hidrològica del “Barranc de les Foies” al terme municipal de L’Orxa, província d’Alacant

Show full item record

Aguado Muñoz, P. (2007). Caracterització Hidrològica del “Barranc de les Foies” al terme municipal de L’Orxa, província d’Alacant. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/45161

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/45161

Files in this item

Item Metadata

Title: Caracterització Hidrològica del “Barranc de les Foies” al terme municipal de L’Orxa, província d’Alacant
Author: Aguado Muñoz, Pau
Director(s): López Sardá, Mª Leticia
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2007-09-06
Issued date:
Abstract:
Com ja hem observat la Conca del Barranc de les Foies presenta tot un seguit de característiques que el fan susceptible de sofrir importants processos erosius minvant de forma quasi irremeiable el potencial biòtic de la ...[+]
Subjects: Hidrología , Barrancos , Barrancs , Erosión hídrica
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniero Técnico Forestal, esp. en Explotaciones Forestales-Enginyer Tècnic Forestal, esp. en Explotacions Forestals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record