- -

Caracterització Hidrològica del “Barranc de les Foies” al terme municipal de L’Orxa, província d’Alacant

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Caracterització Hidrològica del “Barranc de les Foies” al terme municipal de L’Orxa, província d’Alacant

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor López Sardá, Mª Leticia es_ES
dc.contributor.author Aguado Muñoz, Pau es_ES
dc.date.accessioned 2014-12-04T10:59:28Z
dc.date.available 2014-12-04T10:59:28Z
dc.date.created 2007-09-06
dc.date.issued 2014-12-04T10:59:28Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/45161
dc.description.abstract Com ja hem observat la Conca del Barranc de les Foies presenta tot un seguit de característiques que el fan susceptible de sofrir importants processos erosius minvant de forma quasi irremeiable el potencial biòtic de la conca i ocasionant nombroses pèrdues tant al medi com al conjunt de la societat. És per això que el principal objectiu d’aquest treball és la caracterització hidrològica del barranc per tal de conèixer l’estat hidrològic de la conca, els problemes que puga arrossegar i les causes que els hagen provocat. Per tal de proposar possibles solucions es fa necessari conèixer els distints paràmetres físics que influeixen en l’estat de la conca Del mateix mode també caldrà estudiar els cabals màxims previsibles, per a cada període de retorn i les pèrdues de sol ocasionades per l’erosió hídrica Finalment és la intenció d’aquest projecte recomanar les mesures correctores escaients, derivades de l’estudi de la conca. es_ES
dc.format.extent 156 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Hidrología es_ES
dc.subject Barrancos es_ES
dc.subject Barrancs es_ES
dc.subject Erosión hídrica es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA HIDRAULICA es_ES
dc.subject.other Ingeniero Técnico Forestal, esp. en Explotaciones Forestales-Enginyer Tècnic Forestal, esp. en Explotacions Forestals es_ES
dc.title Caracterització Hidrològica del “Barranc de les Foies” al terme municipal de L’Orxa, província d’Alacant es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia es_ES
dc.description.bibliographicCitation Aguado Muñoz, P. (2007). Caracterització Hidrològica del “Barranc de les Foies” al terme municipal de L’Orxa, província d’Alacant. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/45161 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record