- -

Caracterització molecular d'una colecció d'especies silvestres relacionades amb l'albergnia (S. melongena) emprant les noves tecnologíes de següenciació

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Caracterització molecular d'una colecció d'especies silvestres relacionades amb l'albergnia (S. melongena) emprant les noves tecnologíes de següenciació

Show full item record

Borràs Palomares, D. (2014). Caracterització molecular d'una colecció d'especies silvestres relacionades amb l'albergnia (S. melongena) emprant les noves tecnologíes de següenciació http://hdl.handle.net/10251/46169.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/46169

Files in this item

Item Metadata

Title: Caracterització molecular d'una colecció d'especies silvestres relacionades amb l'albergnia (S. melongena) emprant les noves tecnologíes de següenciació
Author: Borràs Palomares, Dionís
Director(s): Vilanova Navarro, Santiago
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior del Medio Rural y Enología - Escola Tècnica Superior del Medi Rural i Enologia
Read date / Event date:
2014-09-01
Issued date:
Abstract:
[CA] L’albergínia (Solanum melongena) ha sigut cultivada durant segles a tot arreu del món i actualment és un dels cultius amb més importància econòmica. La relació entre la versió salvatge, semi-domèstica i cultivada de ...[+]


[ES] La berenjena (Solanum melongena) ha sido cultivada durante siglos en todo el mundo y actualmente es uno de los cultivos más importantes economicamente hablando. La relación entre la versión salvaje, semi domestica y ...[+]


[EN] The eggplant (Solanum melongena) has been cultivated for centuries all over the world and nowadays is one of the most economical important cultivars. The relationship between the wild and the cultivated version of ...[+]
Subjects: Diversita genètica , Albergínia , Diversidad genética , Berenjena , High Resolution Melting , Genetic Diversity , SNPS , Solanum macrocarpon , Solanum aethiopicum , Solanum melongena , Eggplant
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Biotecnología-Grau en Biotecnologia
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record