- -

Valoració de la gestió de recursos culturals a la ciutat de València per a ús turístic: la Llotja, la Catedral i el Museu de Belles Arts

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Valoració de la gestió de recursos culturals a la ciutat de València per a ús turístic: la Llotja, la Catedral i el Museu de Belles Arts

Show full item record

Francés García, M. (2014). Valoració de la gestió de recursos culturals a la ciutat de València per a ús turístic: la Llotja, la Catedral i el Museu de Belles Arts. http://hdl.handle.net/10251/46718

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/46718

Files in this item

Item Metadata

Title: Valoració de la gestió de recursos culturals a la ciutat de València per a ús turístic: la Llotja, la Catedral i el Museu de Belles Arts
Author:
Director(s): Aliaga Morell, Joan Ignasi
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2014-09-22
Issued date:
Abstract:
El turisme és una activitat que permet dotar de funcions a recursos patrimonials que estan en risc de deteriorament a causa del desús i abandonament, i també permet la rehabilitació dels cascos històrics. El turisme es ...[+]
Subjects: Valencia , Valencia (ciudad) , Turisme cultural , Patrimoni Cultural , Gestió turística
Copyrigths: Cerrado
degree: Diplomado en Turismo-Diplomat en Turisme
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record