- -

Valoració de la gestió de recursos culturals a la ciutat de València per a ús turístic: la Llotja, la Catedral i el Museu de Belles Arts

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Valoració de la gestió de recursos culturals a la ciutat de València per a ús turístic: la Llotja, la Catedral i el Museu de Belles Arts

Mostrar el registro completo del ítem

Francés García, M. (2014). Valoració de la gestió de recursos culturals a la ciutat de València per a ús turístic: la Llotja, la Catedral i el Museu de Belles Arts. http://hdl.handle.net/10251/46718.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/46718

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Valoració de la gestió de recursos culturals a la ciutat de València per a ús turístic: la Llotja, la Catedral i el Museu de Belles Arts
Autor:
Director(es): Aliaga Morell, Joan Ignasi
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Fecha acto/lectura:
2014-09-22
Fecha difusión:
Resumen:
El turisme és una activitat que permet dotar de funcions a recursos patrimonials que estan en risc de deteriorament a causa del desús i abandonament, i també permet la rehabilitació dels cascos històrics. El turisme es ...[+]
Palabras clave: Valencia , Valencia (ciudad) , Turisme cultural , Patrimoni Cultural , Gestió turística
Derechos de uso: Cerrado
Titulación: Diplomado en Turismo-Diplomat en Turisme
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem