- -

Influències del sòl i l' aigua de reg en el cultiu de les tomaqueres en maceta

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Influències del sòl i l' aigua de reg en el cultiu de les tomaqueres en maceta

Show full item record

Gregori Lurbe, I. (2007). Influències del sòl i l' aigua de reg en el cultiu de les tomaqueres en maceta. http://hdl.handle.net/10251/48937.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/48937

Files in this item

Item Metadata

Title: Influències del sòl i l' aigua de reg en el cultiu de les tomaqueres en maceta
Author:
Director(s): Sendra Bañuls, Fernando Llinares Palacios, Josep Vicent
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2007-10-01
Issued date:
Abstract:
L’objectiu d’aquest estudi es troba en arribar a concloure si les aigües residuals podrien arribar a fer un gran paper en el cultiu d’hortalisses, en aquest cas tomaqueres, una vegada depurades, fent ús tant de l’aigua ...[+]
Subjects: Tomaques , Edafologia , Hortalisses
Copyrigths: Cerrado
degree: Ingeniero Técnico Forestal, esp. en Explotaciones Forestales-Enginyer Tècnic Forestal, esp. en Explotacions Forestals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record