- -

Influències del sòl i l' aigua de reg en el cultiu de les tomaqueres en maceta

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Influències del sòl i l' aigua de reg en el cultiu de les tomaqueres en maceta

Mostrar el registro completo del ítem

Gregori Lurbe, I. (2007). Influències del sòl i l' aigua de reg en el cultiu de les tomaqueres en maceta. http://hdl.handle.net/10251/48937.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/48937

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Influències del sòl i l' aigua de reg en el cultiu de les tomaqueres en maceta
Autor:
Director(es): Sendra Bañuls, Fernando Llinares Palacios, Josep Vicent
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Fecha acto/lectura:
2007-10-01
Fecha difusión:
Resumen:
L’objectiu d’aquest estudi es troba en arribar a concloure si les aigües residuals podrien arribar a fer un gran paper en el cultiu d’hortalisses, en aquest cas tomaqueres, una vegada depurades, fent ús tant de l’aigua ...[+]
Palabras clave: Tomaques , Edafologia , Hortalisses
Derechos de uso: Cerrado
Titulación: Ingeniero Técnico Forestal, esp. en Explotaciones Forestales-Enginyer Tècnic Forestal, esp. en Explotacions Forestals
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem