- -

Influències del sòl i l' aigua de reg en el cultiu de les tomaqueres en maceta

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Influències del sòl i l' aigua de reg en el cultiu de les tomaqueres en maceta

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Sendra Bañuls, Fernando es_ES
dc.contributor.advisor Llinares Palacios, Josep Vicent es_ES
dc.contributor.author Gregori Lurbe, Irene es_ES
dc.date.accessioned 2015-04-17T12:44:23Z
dc.date.available 2015-04-17T12:44:23Z
dc.date.created 2007-10-01
dc.date.issued 2015-04-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/48937
dc.description.abstract L’objectiu d’aquest estudi es troba en arribar a concloure si les aigües residuals podrien arribar a fer un gran paper en el cultiu d’hortalisses, en aquest cas tomaqueres, una vegada depurades, fent ús tant de l’aigua depurada per al reg com dels fangs obtinguts a partir de la descomposició de residus orgànics . Per poder arribar a clausurar-ho, compararem dos cultius de tomaquera, unes regades amb aigua de la depuradora i altres regades amb aigua del pou. es_ES
dc.format.extent 131 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Tomaques es_ES
dc.subject Edafologia es_ES
dc.subject Hortalisses es_ES
dc.subject.classification FISICA APLICADA es_ES
dc.subject.classification EDAFOLOGIA Y QUIMICA AGRICOLA es_ES
dc.subject.other Ingeniero Técnico Forestal, esp. en Explotaciones Forestales-Enginyer Tècnic Forestal, esp. en Explotacions Forestals es_ES
dc.title Influències del sòl i l' aigua de reg en el cultiu de les tomaqueres en maceta es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia es_ES
dc.description.bibliographicCitation Gregori Lurbe, I. (2007). Influències del sòl i l' aigua de reg en el cultiu de les tomaqueres en maceta. http://hdl.handle.net/10251/48937 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record